• Zepter mobilna aplikacija
Otvori kao PDF dokument
Dobro došli u Zepter ClubLive100!


Članstvo u klubu je besplatno i garantuje Vam:

 
- Do 10% popusta na Zepter proizvode
- Do 20% popusta na Zepter Cosmetics&Luxury
- Mogućnost da u Klub besplatno učlanite neograničen broj ljudi i da na njihovu prvu kupovinu ostvarite premiju do 8%
- Dva besplatna lekarska pregleda godišnje u ordinaciji Zepter Medical i nutricionističko savetovanje
- Tri besplatna tretmana BIOPTRON svetlosnom terapijom
- 50 sati edukacije godišnje i pristup stručnim informacijama o najnovijim naučnim i medicinskim istraživanjima iz oblasti zdravlja
- Savete lekara i stručnjaka iz oblasti zdravlja i lepote
- Personalizovane pozivnice za medicinske i naučne seminare i kongrese
- Specijalne promotivne ponude 
- 20% popusta na karte u operi i pozorištu “Madlenianum“
- 10% popusta na usluge svih Zepter hotela 
- 10% popusta na usluge stomatološke ordinacije Zepter Dental, besplatan prvi pregled i dijagnostiku
- Do 15% popusta u prodavnicama Carpisa i multibrend fashion shop-a LIP Beograd 
- 10% popusta na proslave rođendana u dečijem centru za rekreaciju „Zdravo dete“
- 10% popusta na mesečne članarine u fitnes klubovima „Dr Feelgood“
- Ponude za zaposlenje, na koje članovi Kluba imaju pravo prvenstva.
 
Vaš Zepter
 
Call centar: 011/311 32 33, shop.zepter.rs
 
 
Uslovi ZEPTER ClubLive100 
 
1. Cilj
Zepter ClubLive100 je program kompanije ZEPTER International DOO Beograd, Bul. Mihaila Pupina br. 117 – Novi Beograd, MB: 07465424, PIB: 100000400 (u daljem tekstu: ZEPTER). 
Povlastice Zepter ClubLive100 važe širom sveta za registrovane članove prilikom oflajn i onlajn kupovine, kupovine preko konsultanata ili u zvaničnim ZEPTER prodavnicama (http://www.zepter.com/MainMenu/ZepterWorld/ZepterWorld2.aspx#Shops). Član Zepter ClubLive100 ima pravo na popuste prilikom svake lične kupovine, kao i na premije, specijalne prodajne ponude i personalizovane pozivnice. Članstvo u Zepter ClubLive100 je besplatno.
2. Način registracije
a. Kupac postaje član Zepter ClubLive100 prilikom kupovine proizvoda onlajn po ceni za članove Kluba.
b. Kupac postaje član Zepter ClubLive100 prilikom kupovine proizvoda od Zepter konsultanata i u zvaničnim Zepter prodavnicama.
c. Kupac može da se u bilo kom trenutku registruje kao član Zepter ClubLIve100 bez obaveze kupovine onlajn ili oflajn.
3. Kvalifikovanje za članstvo
Kako bi postao član Zepter ClubLive100, klijent treba da se registruje, dostavi tražene podatke i prihvati uslove Kluba. Klijent treba da bude punoletan, da ima registrovanu poštansku adresu i, ako je moguće, mejl adresu i telefonski broj. ZEPTER zadržava pravo da zatraži dokumentaciju koja potvrđuje identitet klijenta koji želi da se učlani ili je učlanjen u Zepter ClubLive100.
Informacije koje klijent daje treba da budu kompletne i tačne kako bi mogao da koristi povlastice Zepter ClubLive100. Podaci moraju biti redovno ažurirani kontaktiranjem Službe za podršku kupcima na clublive100@zepter.rs. ZEPTER nije odgovoran ukoliko član Kluba nije ostvario povlastice ClubLive100 zbog zastarelih ili netačnih ličnih podataka. U Zepter ClubLive100 može se učlaniti samo jednom. 
4. Lični podaci
Prilikom registracije i dostave podataka, član Zepter ClubLive100 daje odobrenje za korišćenje ličnih podataka i podataka o kupovnim navikama i potrebama. Član Zepter ClubLive100 saglasan je da ove podatke može obraditi treće lice u ime ZEPTERA i da ih može proslediti nacionalnim ili internacionalnim članovima kompanije Zepter. U ovom slučaju, primenjuje se politika čuvanja privatnosti navedena na sajtu rs.zepter.com.
5. Uslovi korišćenja
Klijent koji se učlani u ClubLive100 biće registrovan u bazu podataka Zepter ClubLive100 i biće mu dodeljena jedinstvena članska identifikacija. Na osnovu pozitivne identifikacije na prodajnom mestu (oflajn ili onlajn), član može koristiti povlastice programa Zepter ClubLIve100.
6. Povlastice:
a. Popust prilikom lične kupovine:
Član Zepter ClubLive100 ima pravo na popust do 20% prilikom svake lične kupovine ZEPTER proizvoda, koji se odmah obračunava na preporučenu maloprodajnu cenu. Popusti važe na veb stranici https://shop.zepter.rs, 
u svim zvaničnim ZEPTER prodavnicama širom sveta 
(http://www.zepter.com/MainMenu/ZepterWorld/ZepterWorld2.aspx#Shops) i prilikom kupovine preko 
Zepter konsultanta. Popusti se ne mogu kombinovati s drugim prodajnim ponudama i akcijama.
b. Personalizovane povlastice
Član Zepter ClubLive100 će dobijati pozivnice za medicinske i naučne seminare i kongrese, proslave i promocije novih proizvoda, kao i specijalne promotivne ponude. Pored toga, dobijaće informacije o najnovijim ZEPTER proizvodima i njihovom uticaju na naše zdravlje i kvalitet života, kao i besplatne savete o zdravom životu od stručnjaka i lekara.
c. Premija
Ukoliko član Zepter ClubLive100 učlani novog člana u Klub, stiče pravo na novčanu premiju do 8% na iznos prve kupovine novog člana, umanjenu za zakonski važeće poreze, doprinose i moguće bankarske troškove. Premija se isplaćuje u odgovarajućoj dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan isplate. Novčana premija će biti isplaćena kada novi član kompletno otplati i dobije proizvod, a pod uslovom da ne odustane od kupovine. Premija se može iskoristiti samo u zemlji u kojoj je registrovan član koji je dao preporuku za Zepter ClubLive100, a najmanji iznos premije je 100 RSD. Ona se ne može kombinovati s drugim ponudama i akcijama pored popusta za članove Zepter ClubLive100 (član 6a). Iznos premije može se akumulirati od kupovina koje je ostvarilo nekoliko preporučenih članova istog preporučioca i može se koristiti za kupovinu odabranih ZEPTER proizvoda po maloprodajnoj ceni. Primenjivaće se odgovarajući popust za članove Zepter ClubLive100. 
Novčana premija akumulirana na jednoj kartici ne može se preneti na drugu karticu. Isplata akumulirane premije može se redovno vršiti, zavisno od akumuliranog iznosa. 
Premiju za učlanjenje može dobiti samo jedan član Zepter ClubLive100 koji je dao preporuku.
Iznos osnovice za novčanu premiju dobija se tako što se od vrednosti prodatog proizvoda odbije PDV i/ili ostali porezi. Kompanija zadržava pravo izmene osnovice za premiju. Novčana premija važi godinu dana od sticanja prava na istu. ZEPTER može zatražiti od člana podatke o njegovoj/njenoj banci i druge relevantne podatke radi isplate novčane premije. Zepter ne snosi odgovornost za kašnjenje isplate premije ako do kašnjenja dođe krivicom člana Zepter ClubLive100. 
7. Saopštenja
Članovi Zepter ClubLive100 saglasni su da svakog meseca dobijaju informacije o vrednosti svoje premije, kao i najnovije vesti poštom, mejlom, preko društvenih medija ili SMS-om. Ukoliko član više ne želi da dobija takve informacije, može se odjaviti onlajn zahtevom ili dostavljanjem zahteva na e-mail adresu: clublive100@zepter.rs
8. Suspenzija i poništenje 
Član ClubLive100 treba da ispunjava opšte uslove za članstvo i da se ponaša korektno prema ZEPTERU. ZEPTER zadržava pravo da privremeno blokira članstvo u Zepter ClubLive100. U tom slučaju, član neće imati pravo na bilo kakvu naknadu. Član ima pravo da zatraži otkazivanje svog članskog naloga, čime prestaje pravo na povlastice i otvorenu novčanu premiju. Postojeće obaveze plaćanja prema ZEPTERU na osnovu ranijih kupovina ostaju do izmirenja. 
9. Materijalna odgovornost
ZEPTER nije odgovoran za bilo kakve, direktne ili indirektne, posledice ili probleme u vezi sa programom Zepter ClubLive100. Ipak, ZEPTER će uložiti sve napore da obezbedi da član Zepter ClubLive100  iskoristi akumuliranu novčanu premiju u slučaju greške u funkcionisanju Zepter ClubLive100 programa.
10. Izmena uslova
ZEPTER može u bilo kom trenutku da poništi ili izmeni sadašnje uslove. Važeći uslovi biće objavljeni na sajtu rs.zepter.com. Članovi će dobiti obaveštenje.
       10. Zakoni koji se primenjuju
Za članove Zepter ClubLive100 primenjuju se zakoni Republike Srbije. Isključivu sudsku nadležnost imaju sudovi Republike Srbije.
 
Accept

Cookies

Ovaj sajt koristi 'kolačiće', koji treba da naše prisustvo na internetu učine pogodnim, efikasnim i bezbednim za korisnika, na primer, da ubrzaju navigaciju na sajtu i izmere učestalost pregleda i ukupnu navigaciju. 'Kolačići' su male tekstualne datoteke koje se čuvaju u vašem računaru, kako biste mogli da optimalno koristite našu onlajn prodavnicu. Napominjemo da se neki 'kolačići' prenose sa našeg servera u vaš računar - to su 'kolačići sesije'. Ovi 'kolačići' se automatski brišu iz vašeg računara na kraju sesije pretraživanja Pravila oko "Kolačića".